Jelenia Góra

Jelenia Góra

Jelenia GóraRadnice vždy bývaly nejdůležitějšími budovami ve městě. Byly sídlem vedení města, často rovněž soudu, městskou pokladnou i místem, kde se uschovávaly nejdůležitější městské listiny.

Více...
Vrchlabi

Vrchlabi

VrchlabiBudovu takzvané staré radnice najdeme dnes jako dům čp. 210 v jižní části náměstí Míru, nedaleko kostela sv. Vavřince. Patří mezi nejstarší památky města, ale bohužel je neobydlená a velmi zanedbaná.

Více...
Kamienna Góra

Kamienna Góra

Kamienna GóraDnešní kamenohorská radnice nestojí na hlavním náměstí, což je mezi slezskými městy výjimkou. Stojí na místě někdejší Horní brány, jedné ze dvou městských bran.

Více...
Liberec

Liberec

LiberecStará radnice v Liberci stála na dnešním Benešově náměstí před současnou radnicí. Rozhodnutí postavit radnici padlo v roce 1599, kdy město patřilo šlechtickému rodu Redernů.

Více...
Bolesławiec

Bolesławiec

BolesławiecNa historickém náměstí, tzv. Dolním rynku, stojí bolesławiecká radnice. Zde se křížily dvě středověké obchodní stezky: tzv. Hlavní stezka z Lipska do Krakova a druhá vedoucí z jihu na sever z města Lwówek Śląski do Szprotawy.

Více...
Jablonec

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad NisouV průběhu let se v Evropě ustálil typ radnice sestávající z věže s hodinami, hlavního reprezentačního vchodu do rozsáhlé haly, zasedací síně, kabinetu starosty, kanceláří úředníků. To vše obsahuje i radnice v Jablonci nad Nisou.

Více...
Lwówek Śląski

Lwówek Śląski

Lwówek ŚląskiPrvní budovou, která sloužila jako městská radnice, byl patrový Dům kupců postavený na tržním náměstí v polovině 13. stol. za vlády Boleslava Rogatky.

Více...

Kamienna Góra - Radnice

Dnešní kamenohorská radnice nestojí na hlavním náměstí, což je mezi slezskými městy výjimkou. Stojí na místě někdejší Horní brány, jedné ze dvou městských bran. Jedná se o novorenesanční stavbu sestávající ze tří budov, postavenou na půdorysu ve tvaru písmene „L“. Sokl budovy, portály, šambrány, schody, detaily štítů a sochy průčelí byly provedeny ve světlém dolnoslezském pískovci. Dnes jsou pokryty patinou a podtrhují monumentalitu a masivnost příznačnou pro německou architekturu začátku 20. století.

Západnímu průčelí dominuje nepřehlédnutelná věž. Je kryta dvoupatrovou helmicí zakončenou hrotnicí s makovicí. Na věži najdete letopočty 1904–1905 odkazující na dobu výstavby radnice.

Věž je postavena uprostřed mezi dvěma radničními budovami.

Levá třípodlažní budova je orientována štítem do ulice. U levého nároží je vstupní portál – původně vedl do bytu starosty města, dnes se zde nachází podatelna.

Trojdílná okna třetího podlaží jsou v horní části rámována štukovou výzdobou, nad nimi jsou vyobrazeny obličeje symbolizující členy městského zastupitelstva. Je zde sedlák, kupec a řemeslník. Za těmito velkými okny se nachází reprezentační radniční síň, jejíž okna vyplňují vitráže.

Pravá, hlavní budova radnice rovněž směřuje štítem do ulice. Je vyšší a má dvě průčelí – hlavní západní a jižní. Přízemí je obloženo pískovcovými kvádry.

Hlavní vstup rámuje portikus se schody a balkonem neseným dvěma sloupy.

Vstupní síň ve vysokém přízemí tvoří prostorný sál se dvěma mohutnými sloupy, do nichž je opřena hvězdicová klenba. Do prvního patra vede schodiště se širokými kamennými schody a těžkým zábradlím. Levé zábradlí zdobí lev stojící na zadních nohou a držící štít s městským znakem. Přirozené světlo ve vstupní síni zajišťuje veliká osmidílná vitráž v mezipatře. Hlavní část vitráže zobrazuje dva erby – slezský a pruský. Je zde i nápis v němčině, který můžeme přeložit takto: „Máš-li problém, který sám nevyřešíš, vstup do radnice.“

Na schodišťovém zábradlí je v prvním patře připevněna kamenná deska připomínající výstavbu radnice v letech 1904–1905 za vlády císaře Viléma II. a starosty Richarda Burcharda. Stavbou byli pověřeni architekti Richard Gaze a Alfred Bötther a stavitel Wilhelm Fische.

Na zdech haly v prvním patře byly po druhé světové válce umístěny dva sádrové odlitky hlav slezských knížat Bolka I. a Bolka II. Jedná se o kopie z jejich náhrobních desek v Křesoboru (Krzeszów).

Nejzajímavější místností prvního parta je zasedací síň, jíž se říká také „vitrážová“. Má kazetový strop, stěny obložené dřevem a krb z pískovce s erbovní kartuší města nahoře a anděly po stranách. Nejvíce zaujmou tři velká vitrážová okna.

Všechny kamenohorské vitráže mají uměleckou hodnotu a vznikly ve vitrážovém institutu Adolpha Seilera ve Vratislavi.

Kancelář starosty je jednou z nejokázalejších místností svého druhu v Dolním Slezsku. Dřevěné vybavení je bohatě zdobeno řezbářskými prvky, kazetový strop a nábytek je darem textilního průmyslníka a radního Alberta Hamburgera.

Kamenná Hora byla založena v roce 1287 na německém právu díky knížeti Bolkovi I. Surovému. Není znám rok postavení první radnice ve městě, pravděpodobně to bylo v polovině 14. stol. Podle historických pramenů byla radnice v roce 1638 vypálena Švédy během třicetileté války. V roce 1694 byla ukončena její obnova.

V roce 1831 došlo ke stavební katastrofě – zřítila se 42 metrů vysoká radniční věž. Nebyla obnovena a radniční budova se využívala ještě do roku 1873, kdy proběhla demolice. Suť byla použita pro zasypání městských příkopů.

Rozhodnutí o stavbě nové radnice padlo v roce 1902. Základní kámen byl položen 23. června 1904 a koncem roku 1905 byla radnice i s věží hotová.

Kamenohorská radnice není významným architektonickým dílem. Jedná se však o solidní a z hlediska funkce kvalitní objekt, který skvěle splňoval a stále plní své poslání.

Projekt finansowany z funduszy UE i Euroregionu NYSA