Jelenia Góra

Jelenia Góra

Jelenia GóraRadnice vždy bývaly nejdůležitějšími budovami ve městě. Byly sídlem vedení města, často rovněž soudu, městskou pokladnou i místem, kde se uschovávaly nejdůležitější městské listiny.

Více...
Vrchlabi

Vrchlabi

VrchlabiBudovu takzvané staré radnice najdeme dnes jako dům čp. 210 v jižní části náměstí Míru, nedaleko kostela sv. Vavřince. Patří mezi nejstarší památky města, ale bohužel je neobydlená a velmi zanedbaná.

Více...
Kamienna Góra

Kamienna Góra

Kamienna GóraDnešní kamenohorská radnice nestojí na hlavním náměstí, což je mezi slezskými městy výjimkou. Stojí na místě někdejší Horní brány, jedné ze dvou městských bran.

Více...
Liberec

Liberec

LiberecStará radnice v Liberci stála na dnešním Benešově náměstí před současnou radnicí. Rozhodnutí postavit radnici padlo v roce 1599, kdy město patřilo šlechtickému rodu Redernů.

Více...
Bolesławiec

Bolesławiec

BolesławiecNa historickém náměstí, tzv. Dolním rynku, stojí bolesławiecká radnice. Zde se křížily dvě středověké obchodní stezky: tzv. Hlavní stezka z Lipska do Krakova a druhá vedoucí z jihu na sever z města Lwówek Śląski do Szprotawy.

Více...
Jablonec

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad NisouV průběhu let se v Evropě ustálil typ radnice sestávající z věže s hodinami, hlavního reprezentačního vchodu do rozsáhlé haly, zasedací síně, kabinetu starosty, kanceláří úředníků. To vše obsahuje i radnice v Jablonci nad Nisou.

Více...
Lwówek Śląski

Lwówek Śląski

Lwówek ŚląskiPrvní budovou, která sloužila jako městská radnice, byl patrový Dům kupců postavený na tržním náměstí v polovině 13. stol. za vlády Boleslava Rogatky.

Více...

Radnice Vrchlabí

Budovu takzvané staré radnice najdeme dnes jako dům čp. 210 v jižní části náměstí Míru, nedaleko kostela sv. Vavřince. Patří mezi nejstarší památky města, ale bohužel je neobydlená a velmi zanedbaná. V nejbližší době se plánuje renovace budovy, kam bude přestěhováno Městské informační centrum

Nová vrchlabská radnice stojí v jižní části Masarykova náměstí. Původní barokní budova byla postavena architektem Janem Jiřím Seehakem v letech 1732–1737. Majitelem města tehdy byl hrabě Václav Morzin, milovník módní barokní architektury, mecenáš umění a hudby, jemuž Antonio Vivaldi věnoval proslulé Čtvero ročních období. Kdysi se v přízemí a později i v prvém patře nacházel hostinec. Kolem roku 1848 tu byla hospoda „U zeleného hroznu“ a také sídlo Národní gardy. Dnes je v těchto prostorách obchod.

V přízemí se nacházela radniční síň, v níž nyní sídlí Městské informační a turistické centrum. Radniční věž byla poškozena během bouřky v roce 1801. Novou věž opravil syn tehdejšího starosty Josef Lamb, mladý mistr klempířský. Další obnova věže byla provedena roku 1859. Ještě jedna rekonstrukce budovy včetně věže se uskutečnila v roce 1913 a poslední v novorenesančním duchu v roce 1927 pod vedením městského architekta Hanse Knolla. V 90. letech 20. stol. byly obnoveny fasády radnice a přestavěny její interiéry pro potřeby dnešního městského úřadu.

Nárožní budova radnice ve Vrchlabí má hlavní průčelí obrácené do ulice. V ose štítu nad oknem je umístěn zvon a nad ním městské hodiny. Štít je zakončen čtyřbokou podsaditou věží ukončenou barokní bání s lucernou. Podloubí podpírají čtyřúhelné sloupy z červeného pískovce. Nad prostředním obloukem podloubí je umístěna kamenná kartuše s městským znakem Vrchlabí a královskou korunou. Pod znakem je nápis a datum „Renov 1913“.

Dvoupodlažní průčelí do náměstí má osm okenních os.

Vchodový portál do radnice má pískovcové ostění. U vchodu je kamenná destička se špatně čitelným nápisem a letopočty 1733–37, která se vztahuje k barokní stavbě sídla městského úřadu.

Vstupní síň na čtvercovém půdorysu je zaklenuta křížovou klenbou, naproti vchodu je na stěně umístěna štukatura se znakem města. Uvnitř se nachází kamenná lavice a kamenné profilované ostění dveří. Jedná se v podstatě o jediné architektonické pozůstatky historické minulosti radnice v interiéru. Vedle je velká místnost, ve které se nachází Městské informační a turistické centrum – historický radniční sál. Ostatní místnosti jsou zcela přestavěné, přizpůsobené potřebám hendikepovaných osob, jsou vybaveny výtahy a dalšími dnes nezbytnými vymoženostmi. V budově se nachází kancelář místostarosty a několika odborů. Ostatní kanceláře městského úřadu jsou na zámku.

Původní zámek ve Vrchlabí, který má v současné době čtyřboký půdorys, tři podlaží a v nárožích typické osmiboké věže, nechal postavit ve 40 letech 16.stol Kryštov Gendorf z Gendorfu. Po požáru v roce 1575 byl zámek obnoven a dostavěn. V prvé polovině 18.stol. byly zrušeny opevňovací prvky včetně valů a příkopů, zámecké interiéry byly přestavěny, fasáda byla klasicistně upravena. V 19.stol. byly věže opatřeny cibulovými střechami, byl přistavěn balkon na čtyřech válcovitých sloupech. Dnešní rozměrnější portikus pochází až z roku 1911.

Dnešní fasáda, které do značné míry respektuje fasádu z roku 1913, pochází z roku 1997.

Zámek má velkou vstupní síň zaklenutou valenou klenbou, v níž kromě intarzovaných dveří v klasicistních portálech uvidíme obrazy posledních ulovených krkonošských medvědů a lovecké trofeje visící na stěnách. V prvním patře se nachází sál někdejší knihovny, jehož stěny jsou obložené dřevem s řezbářskými prvky.

V zámeckých sálech se dochovaly štukové stropy ze 17. století a nábytek i obložení stěn bohatě zdobené řezbářskými prvky. Velmi zajímavá jsou renesanční polychromovaná kachlová kamna z roku 1545 s biblickými motivy, umístěná v jedné z místností druhého patra. V dobách Kryštofa z Gendorfu stála kamna v reprezentačním rytířském sálu. Dnes jsou jediným dochovaným prvkem původního vybavení zámku. Kamna stojí na subtilních keramických sloupcích. Nahoře jsou zakončena řadou kachlů připomínající atiku s půlkruhovým štítem, ve kterém je umístěn erb lehnicko-břežského knížectví, letopočet 1545 a nápis, který můžeme přeložit jako „Slovo boží zůstává navěky“. Lehnicko-břežský erb poukazuje na slezský původ kamen. Možná se jednalo o dar jednoho ze slezských knížat Kryštofu Gendorfovi. Téměř stejná kamna se nacházela v renesanční tvrzi Czarne u Jelení Hory v Polsku, další pak na hradě v Břehu, dnes Brzegu na řece Odře.

Zmenšeninu zámku najdeme v Parku miniatur Dolního Slezska v Kowarech jako jedinou českou budovu mezi více než 50 dolnoslezskými miniaturami.

Projekt finansowany z funduszy UE i Euroregionu NYSA