Jelenia Góra

Jelenia Góra

Jelenia GóraRadnice vždy bývaly nejdůležitějšími budovami ve městě. Byly sídlem vedení města, často rovněž soudu, městskou pokladnou i místem, kde se uschovávaly nejdůležitější městské listiny.

Více...
Vrchlabi

Vrchlabi

VrchlabiBudovu takzvané staré radnice najdeme dnes jako dům čp. 210 v jižní části náměstí Míru, nedaleko kostela sv. Vavřince. Patří mezi nejstarší památky města, ale bohužel je neobydlená a velmi zanedbaná.

Více...
Kamienna Góra

Kamienna Góra

Kamienna GóraDnešní kamenohorská radnice nestojí na hlavním náměstí, což je mezi slezskými městy výjimkou. Stojí na místě někdejší Horní brány, jedné ze dvou městských bran.

Více...
Liberec

Liberec

LiberecStará radnice v Liberci stála na dnešním Benešově náměstí před současnou radnicí. Rozhodnutí postavit radnici padlo v roce 1599, kdy město patřilo šlechtickému rodu Redernů.

Více...
Bolesławiec

Bolesławiec

BolesławiecNa historickém náměstí, tzv. Dolním rynku, stojí bolesławiecká radnice. Zde se křížily dvě středověké obchodní stezky: tzv. Hlavní stezka z Lipska do Krakova a druhá vedoucí z jihu na sever z města Lwówek Śląski do Szprotawy.

Více...
Jablonec

Jablonec nad Nisou

Jablonec nad NisouV průběhu let se v Evropě ustálil typ radnice sestávající z věže s hodinami, hlavního reprezentačního vchodu do rozsáhlé haly, zasedací síně, kabinetu starosty, kanceláří úředníků. To vše obsahuje i radnice v Jablonci nad Nisou.

Více...
Lwówek Śląski

Lwówek Śląski

Lwówek ŚląskiPrvní budovou, která sloužila jako městská radnice, byl patrový Dům kupců postavený na tržním náměstí v polovině 13. stol. za vlády Boleslava Rogatky.

Více...

Jablonec nad Nisou – Radnice

V průběhu let se v Evropě ustálil typ radnice sestávající z věže s hodinami, hlavního reprezentačního vchodu do rozsáhlé haly, zasedací síně, kabinetu starosty, kanceláří úředníků. To vše obsahuje i radnice v Jablonci nad Nisou.

Radnice tvoří společně s nedalekým katolickým kostelem dominanty města, které se nacházejí na vrchu vypínajícím se nad městem. Nová radnice je monumentální památkou kvalitní meziválečné moderní architektury, do níž se promítly vlivy funkcionalismu a konstruktivismu. Ve výzdobě a vybavení jinak střídmě zdobených interiérů radnice, restaurace i kina převládal styl art deco. Původní interiéry se dochovaly jen ve fragmentech.

Radnice je postavena na čtvercovém půdorysu. Vnitřní dvůr je zastavěn a využíván pro technické zázemí, je zde i kino, jehož vchod najdete na severním průčelí. Řešení v podobě vnitřního dvora umožnilo patřičné prosvětlení chodeb, jejichž okna vedla právě do dvora. Kanceláře se nacházely podél vnějších zdí radnice, což jim zajišťovalo denní světlo.

Mohutná čtvercová věž vysoká 51 m je umístěna v jihozápadním nároží. Má zevnitř osvětlené hodiny a nad nimi ochoz krytý plochou střechou, který se v letním období využívá jako rozhledna. Na parapetech jsou umístěna schémata s vyznačením charakteristických objektů viditelných z věže.

Jižní průčelí má výrazně předsunutou terasu navazující na pásovou římsu na bočních fasádách a tvoří předěl mezi vysokým parterem obloženým žulou a vyššími podlažími. Vertikální členění průčelí zdůrazňují pseudolizény mezi okny, které působí dojmem vysokých sloupů a budově dávají štíhlý vzhled. Poslední, čtvrté poschodí bylo pojato jako atika a je odděleno výraznou korunní římsou. Hlavní portál je žulový, tvoří jej strohý pravoúhlý rám završený městským znakem. Dovnitř vedou dobové prosklené dveře.

Propojení náměstí s radnicí zajišťuje monumentální kamenné schodiště téměř podél celé fasády.

Nad vstupní halou dominuje široké schodiště. Prosvětlení umožňují vitrážově zasklená okna s jednoduchými geometrickými vzory. Sloupy a nároží jsou obloženy světlým přírodním kamenem. Ve druhém patře pak uvidíte závěsné panely zobrazující jednotlivé etapy výstavby radnice, počínaje soutěží a konče architektonickými detaily a původním vybavením radniční budovy.

Ve druhém a třetím poschodí se nachází velký zasedací sál se sedmi okny probíhajícími přes dvě patra. Nad prezidiálním stolem je reliéf s motivy sklářských a bižuterních řemesel typických pro Jablonec a městský znak, které byly navržené Karlem Winterem a provedené sochařem Franzem Hubem.

Geometricky komponovaný interiér prosvětlují barevné vitráže z reliéfního skla v odstínech žluté, hnědé, zelené barvy, kombinované s čirým sklem ve stylu art deco. Radnice je vybavena jedinečným výtahem typu páternoster, což je typ výtahu pracující na plynulém oběžném principu. Nastupování a vystupování probíhá za neustálého pohybu za sebou řazeného řetězu kabin. V České republice najdeme ještě další zařízení tohoto typu. Radniční kino má po poslední renovaci 410 míst, je vybaveno technickým zařízením Dolby Digital a formátem 3D a je jedním z nejmodernějších v ČR.

V roce 1866 Jablonec získal od císaře Františka Josefa I. městská práva, což si vynutilo výstavbu sídla magistrátu.

Po 1. světové válce nastal rychlý rozvoj města a tehdejší radnice se ukázala být příliš malá.

Náklady na stavbu měly činit 22,5 milionu korun a měly pocházet z městské pokladny, z půjčky a hypotéky.

První soutěž o architektonický návrh byla vyhlášena v roce 1925. Bylo zasláno 23 projektů a vybrán vítězný návrh, nikdy však nebyl realizován. Druhá soutěž byla vypsána v roce 1929 a přišlo 177 návrhů z celé střední Evropy. V soutěži nebyl vybrán žádný jednoznačný vítěz. Několik autorů bylo vyzváno k dalšímu dopracování na základě připomínek městského úřadu. K realizaci bylo nakonec vybráno řešení Karla Wintera, který navrhl multifunkční budovu. Kromě vlastní radnice se zde měl nacházet filmový a koncertní sál, restaurace, kavárna a vinárna – všechny tyto prostory s klimatizací – a také obchody, aby se radnice stala společenským a kulturním centrem.

Stavební práce byly zahájeny 8. dubna 1931 a ukončeny koncem roku 1932. 16. ledna následujícího roku proběhlo první zasedání městské rady v nové radniční budově.

V poválečném období radniční interiéry podstoupily nepříliš šťastné úpravy. Velké místnosti byly rozděleny příčkami, aby kapacitně vyhověly novým nárokům.

Dnes v parterové části u hlavního vchodu sídlí městské informační centrum s podatelnou a kavárna. Vyhlídková věž je zpřístupňována v letní sezóně v pracovní dny a vstupenky zakoupíte v informačním centru. Výstup ze čtvrtého patra je po 161 schodech.

Zveme vás do Jablonce nad Nisou!

Projekt finansowany z funduszy UE i Euroregionu NYSA